Huvudkontoret.se har bytt namn och adress och finns numera på newbusiness.se.

Försäljning

Vi lever i ett konsumtionssamhälle av aldrig tidigare skådat slag. Människan verkar ha ett outsinligt behov av att äga saker. Man delar idag in olika typer av försäljning i tre huvudsakliga kategorier och dessa presenteras lite närmre nedan.

Business-business

Business-business kallas den handel som sker mellan olika företag. Ofta är det större producenter som säljer varor till mindre återförsäljare, så kallad partihandel. Business-business handlar också med halvfabrikat, insatsvaror och tjänster.

Business-consumer

Business-consumer-försäljning är den typ av försäljning som vi alla är alltför välbekanta med. Varje gång vi betalar för en vara eller tjänst hos ett företag - en restaurang, en butik, en frisör eller en byggfirma, så är det denna typ av handel vi inkluderas i. Detaljhandel är ett exempel på business-consumer-försäljning.

Consumer-consumer

Ibland köper vi saker från andra privatpersoner och detta fenomen har vuxit enormt de senaste åren, tack vare Internet. Vi byter, köper och säljer via sajter online som Blocket, Tradera, Amazon och eBay. Detta är en positiv trend som ökar återvinningen av saker i samhället - bra för både miljö och människors plånböcker.

Försäljning förr och nu

Från första början handlade vi med varor. Vi bytte saker med varandra för att slippa behöva producera allt vi behövde själva. Sedan uppfanns pengarna och handeln blev mer effektiv. Idag handlar vi mestadels med transaktioner och fysiska pengar blir allt mer sällsynta, vilket är ännu mer effektivt.

Direktförsäljning är den typ av försäljning som sker när man betalar för en vara och tar den med sig direkt. Andra typer av försäljning är telefonförsäljning, postorderförsäljning, annonsförsäljning och e-handel.

Vi handlar allt mer online, vilket faller under kategorin e-handel. Företag kämpar på med de andra formerna, men det blir allt svårare. Alternativet att klicka hem sina varor via nätet är i de flesta fall så många gånger smidigare än att ringa eller ge sig ut i fysiska butiker. När det gäller tjänster så är fysisk kontakt i regel fortfarande nödvändig.